Return

0 %

Year-to-date

DK0061075678
ISIN

99,48
Indre værdi

PP Capital TAKTIK


PP Capital TAKTIK is a quantitative and active allocation strategy that serves as the risk adjusting element in the portfolio. Depending on the economic environment The objective is to allocate, on a monthly basis, to the asset class that is expected to generate the highest return given the current economic environment.

Hent StockPick rapport

Køb af TAKTIK


PP Capital TAKTIK kan handles på managed account i din egen bank, gennem PP Capital. Vi arbejder på at få TAKTIK børsnoteret, ligesom PP Capital Stockpick og PP Capital BASIS, indenfor et par måneder.

Fondens afkast og risiko


-0,41%

Totalt afkast

0,85%

Daglig volatilitet

0,00

Afkast per risikoenhed

0,02%

Årligt afkast

13,46%

Årlig standardafvigelse

0,00%

Dagligt gennemsnitsafkast

Formueudvikling


Formueudvikling gennem årene


Om fonden


StockPick følger samme investeringsstrategi som PP Capital’s ”Stabile Aktier”, hvor Jens D. Løgstrup, også kendt fra Børsens Investordyst, i samarbejde med investeringsteamet analyserer aktierne ud fra en gennemtestet investeringsmodel . Stabile Aktier har været forbeholdt PP Capital’s kunder siden 2013 og har i perioden leveret et afkast på over 140%, svarende til et gennemsnitligt årligt afkast på over 20%.

Investeringsmål & Horisont
Med StockPick er målet at levere et gennemsnitligt årligt afkast på 15% og dermed skabe et absolut, attraktivt og langsigtet afkast. Afdelingen er rettet mod langsigtede investorer med investeringshorisont på minimum 5 år.

Investeringspolitik
Afdelingen har mulighed for at investere i en global portefølje, der inkluderer 17 til 30 børsnoterede selskaber. Helt centralt for udvælgelsen af selskaberne er, hvorvidt de har et beskyttet og langsigtet vækstpotentiale, der ligger til grund for beregning af det langsigtede afkast. Der investeres kun i solide selskaber, der generer gode absolutte afkast og stabilitet gennem kriser. Afdelingen har ingen intention om at benytte afledte finansielle instrumenter og må ikke aktivt investere i unoterede selskaber. Tildelte unoterede eller afnoterede selskaber kan dog beholdes. Risikoen i porteføljen mindskes ved at øge kontantandelen i afdelingen.

Benchmark
StockPick anvender ikke benchmark, da målsætningen er at skabe positive afkast, der er uafhængigt af markedsafkastet.

Jens D. Løgstrup

Aktiestrateg

”Jeg brugte tre år på at udvikle en omfattende investeringsmodel. Modellen er bygget op omkring måling og fremskrivning af afkast og forventninger”

– Jens D. Løgstrup til Børsen

Omkostninger


StockPick har et forvaltningsgebyr på 0,75% årligt af fondens markedsværdi. Derudover er der et årligt performancegebyr på 25% af det afkast der overstiger 8% med High Water Mark (HWM). Distributionsomkostninger er anslået til 0,25% årligt. Da fonden er nystartet er den skønnede ÅOP for StockPick 0,95%.

Disclaimer


PP Capital Asset Management påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet.

Oplysninger som er forelagt i dette materiale, er udarbejdet af PP Capital Asset Management og kan ikke anses for at være egentlige investeringsanalyser, investeringsanbefalinger eller tilbud. Materialet er til orientering og kan være baseret på simuleringer, særlige forudsætninger, offentligt tilgængelige oplysninger samt egne data og beregninger. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende investeringsprodukter. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator eller garanti for fremtidige afkast eller kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser.

Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, gør PP Capital Asset Management opmærksom på, at skattebehandlingen afhænger af en Kundes individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning.

PP Capital Asset Management anbefaler altid kunder, at gennemgå materialet med deres finansielle rådgivere, advokater og skatterådgivere førend investeringer foretages.

Materialet kan på intet tidspunkt anvendes som et tilbud om at købe eller sælge et investeringsprodukt.

Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra PP Capital Asset Management.